Bostadsrättsmässan är en kunskapsmässa för bostadsrättsstyrelser och bostadsrättsinnehavare.

BostadsrättsMässan är en väl etablerad och uppskattad mötesplats av bostadsrättsföreningars styrelser, bostadsrättshavare och andra bostadsrättsintresserade som har arrangerats sedan år 2000. Mässan genomförs årligen, växelvis i Sveriges tre största städer. Vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg och Malmö. Som medarrangörer verkar Riksbyggen, HSB och SBC – tre tunga branschaktörer som tillsammans representerar en mycket stor andel av alla Sveriges bostadsrättsföreningar.

Alla bostäder behöver storstädning Stockholm.

Kommande mässa 2015:


Stockholm

Kistamässan, 20-21 november 2015 

Läs mer om mässan här!

BostadsrättsMässan Stockholm

 

2016 års mässor äger rum i:


Malmö 

Malmömässan, 7 - 8 oktober 2016 

Läs mer om mässan här!

Bostadsrättsmässan Malmö

 

Göteborg

Svenska Mässan, 11 - 12 november 2016

Läs mer om mässan här!

BostadsrättsMässan Göteborg 2014

Gå till

Malmö

Göteborg


Nyheter från BostadsrättsMässan